IMKB 100 1441 
USD 8,3566 
EURO 10,1202 
ALTIN 501,444