IMKB 100 122540 
USD 5,9321 
EURO 6,5570 
ALTIN 297,730