IMKB 100 1177 
USD 8,0347 
EURO 9,4896 
ALTIN 492,416