IMKB 100 94137 
USD 5,8801 
EURO 6,4975 
ALTIN 282,046