IMKB 100 106785 
USD 5,7007 
EURO 6,3146 
ALTIN 269,725